कथास्पर्धा २०२२

अंक ‘निनाद’ कथा स्पर्धा २०२२ ला दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल सर्व स्पर्धकांचे आभार. जुलै-ऑगस्ट २०२२ पर्यंत स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात येईल. वाचत राहा, अंक ‘निनाद’ – शब्द मराठी मनाचा…